mobiel bellenmobiel mailmobiel route

 • slide-juridische-problemen.png

  slide-juridische-problemen.png

 • slide-thuis-in-recht.png

  slide-thuis-in-recht.png

Het Raethuys Advocatuur

Uw partner in recht

Bij Het Raethuys Advocatuur in Roden kunt u terecht voor diverse soorten juridische dienstverlening. Of het nu gaat om een burengeschil, een geschil tussen aandeelhouders, ontslag of contractbreuk; onze bekwame advocaten staan u graag terzijde van advisering tot procedure.

U kunt ons inschakelen voor de volgende rechtsgebieden:
 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch te bereiken op: 050-502 03 61. Mailen kan natuurlijk ook naar: info@raethuysadvocaten.nl.

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Dit kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeidsovereenkomst sluit, heeft te maken met het arbeidsrecht. Ook daarbuiten kan iemand te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld wanneer men werkzaam is als ambtenaar of als men werkt op basis van een uitzendcontract.

De advocaten van Het Raethuys Advocatuur kunnen u juridische hulp bieden bij:

 • • Arbeidsconflicten
 • • Het opstellen, sluiten en beëindigen van arbeidscontracten
 • • Ontslagprocedures
 • • Reorganisaties
 • • Medezeggenschapsrecht
 • • Ziekte en verzuim, etc.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen met een winstoogmerk, oftewel: ondernemingen. De stichting valt hier meestal buiten.

Onder het ondernemingsrecht vallen uiteenlopende zaken:

• Advies over de keuze van een rechtsvorm 
• Oprichten van een BV
• Fusies en overnames
• Het opstellen van contracten en algemene voorwaarden
• Incasso's
• Huur en verhuur van bedrijfsruimtes, etc.

Voor advieskwesties of bijstand in een juridische prodedure bieden wij u graag de helpende hand.

Bedrijfsoverdracht

Wilt u een bedrijf verkopen of overnemen? Een succesvolle bedrijfsovername of de aan- of verkoop van een (deel van een) bedrijf vereisen een professionele aanpak. Het Raethuys Advocatuur regelt samen met u een verantwoorde bedrijfsoverdracht onder de meest optimale transactievoorwaarden voor uzelf of uw (mede)aandeelhouders / firmanten.

U kunt onze expertise inschakelen voor zaken als:

• Bedrijfsovername in de zakelijke en familiesfeer en bij faillissementen
• Juridische vragen en conflicten bij bedrijfsovernames en overname-overeenkomsten
• Zakelijke financieringsvraagstukken en waardebepalingen, etc.

Overeenkomstenrecht (civiel)

Overeenkomstenrecht of contractenrecht regelt de contractuele verhoudingen tussen burgers onderling of tussen burgers en ondernemingen en omvat zaken als de duur en beëindiging van overeenkomsten.

Bij deze rechtsvorm gaat het om vragen als:

• Hoe moet een overeenkomst worden opgesteld?
• Wanneer is het contract gesloten?
• Hoe stel je algemene voorwaarden op volgens het overeenkomstenrecht?
• Zijn er grenzen aan wat kan worden overeengekomen?
• Hoe kan een einde worden gemaakt aan een overeenkomst?
• Wat als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt?
• Heb ik dan recht op schadevergoeding?

Het Raethuys Advocatuur adviseert u over zaken die in een overeenkomst opgenomen moeten worden en kan u met raad en daad bijstaan tijdens de onderhandelingen over uw contract. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het beantwoorden van de bovengenoemde vragen. Heeft u een conflict met uw contractspartner? Ook dan kunnen onze advocaten u zowel binnen als buiten de rechtbank terzijde staan.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht richt zich op zaken die voortvloeien uit familierechtelijke relaties. Hierbij valt te denken aan:

• Bemiddelen bij echtscheiding, gemeenschappelijk of eenzijdig
• Opmaken echtscheidingsconvenant
• Alimentatieberekeningen, -wijzigingen en omgangsregelingen
• Boedelverdelingen
• Beëindiging geregistreerd partnerschap, etc.

Wij kunnen u hierbij adviseren en u bijstaan als het aankomt op een rechtszaak.

Strafrecht (fiscaal economisch)

Een persoon die ervan wordt verdacht een overtreding of een misdrijf te hebben gepleegd, krijgt te maken met het strafrecht.

Bij strafrecht spreken we niet van een zaak tussen de dader en het slachtoffer, maar van een zaak tussen de dader en de samenleving. In een strafzaak staan daarom niet de verdachte en het slachtoffer tegenover elkaar, maar de verdachte en het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst.

De advocaten van Het Raethuys Advocatuur staan u graag terzijde bij:

• Milieudelicten
• Vermogensdelicten, zoals witwassen, diefstal, verduistering, oplichting en afpersing
• Valsheid in geschrifte en (fiscale) fraudezaken
• Verkeerszaken, zoals rijden onder invloed en snelheidsovertredingen, etc.

Erfrecht

Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na: de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen. Als een erflater een testament heeft opgemaakt, dan ontvangen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is opgenomen. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wat de erfgenamen toekomt. Dit is het wettelijk erfrecht of versterferfrecht.

U kunt onze advocaten inschakelen voor:

• Erfenisverdeling en (fiscale) erfenisafwikkeling 

Over ons

  koos veldman

Mr. H. (Koos) Veldman

Advocaat / eigenaar

In 1999 heb ik Het Raethuys Advocatuur opgericht, waaraan ik sindsdien verbonden ben als advocaat.

Ik ben thuis in zaken als (fiscale) fraude, aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, bedrijfsoverdracht en (echtelijke) boedelscheidingen.

Met mijn ruime ervaring als advocaat en cijfermatig inzicht als voormalig belastingadviseur is uw zaak bij mij in goede handen.

marijn jansen

Mr. J.M. (Marijn) Jansen

Advocaat

Sinds 2004 ben ik werkzaam bij Het Raethuys Advocatuur.

Ik ben gespecialiseerd in huur- en appartementsrecht, overeenkomstenrecht, personen- en familierecht en strafrecht.

Met mijn brede juridische blik en een gezonde dosis inlevingsvermogen, nuchterheid en scherpte, help ik u graag bij het voorkomen en oplossen van geschillen.

 

 

lilian tjoelker

Lilian Tjoelker

Juridisch secretaresse

In 2007 ben ik gestart als juridisch secretaresse bij Het Raethuys Advocatuur.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het beantwoorden van de telefoon, het ontvangen van cliënten, het voorbereiden van de correspondentie en het bijhouden van dossiers.

Ook ben ik verantwoordelijk voor de ICT en houd ik mij bezig met het uitvoeren van administratieve en organisatorische taken.

Ik ben aanwezig op woensdag en donderdag.

 


 Contact

Nieuweweg 30 | 9301 GS Roden

T 050 502 0361

info@raethuysadvocaten.nl